verbetering bodemkwaliteit

Verbetering bodemkwaliteit:
Van groeimedium naar graaimedium

Groeiplaatseisen boom Veel groenbeheerders krijgen binnen hun beheergebied te maken met bomen die niet het gewenste eindbeeld bereiken. Of met bomen die niet aan de beoogde functie voldoen. Misschien nog wel schrijnender: de beoogde eindleeftijd…