Alles over bomen

Bomen Effect Analyse

De Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke gevolgen van bouw en aanleg voor bestaande bomen.

De Bomenstichting en CROW hebben in het voorjaar 2019 de Richtlijn Bomen Effect Analyse uitgebracht. Alles over Groenbeheer is enthousiast over deze richtlijn, en gaat er mee aan de slag. Voor opdrachtgevers én voor ons is duidelijkheid over de inhoud en onderdelen van de BEA handig, en efficiënt. Veel verandert er niet, onze werkwijze bevatte al alle onderdelen. Wel wordt de aanpak en rapportage nu nog uniformer en gestructureerder.

Infographic Richtlijn Bomen Effect Analyse


Eerst starten we met een bepaling van de kwaliteit van de bomen, zoals beschreven bij kwaliteitsbepaling bomen. Voor bomen die het groene of het gele licht krijgen (op spreekwoordelijke wijze of met onze verkeerslichtmethode) is een Bomen Effect Analyse het aangewezen instrument om de mogelijkheid en zin van boombehoud te bepalen.

Onderzoek
We voeren uitgebreid en op de vraagstelling afgestemd onderzoek uit om te bepalen welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de bomen. Door uitvoering van de Bomen Effect Analyse wordt bepaald of en hoe blijvend behoud van een boom mogelijk en zinvol is bij de aanstaande werkzaamheden. Het onderzoek bestaat doorgaans uit bestudering van de voorgenomen werkzaamheden en nader bovengronds- en ondergronds onderzoek. Bij het gehele project wordt altijd één van onze European Tree Technicians ingezet als projectleider.

Rapportage
In een duidelijk en overzichtelijk rapport, volgens de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse van de Bomenstichting en CROW, wordt beschreven wat onderzocht is, volgens welke methode, welke resultaten behaald zijn en welke conclusies hieraan verbonden zijn. Onze tekenaars visualiseren de tekst. Dat verhoogt de praktische gebruikswaarde van onze Bomen Effect Analyse.

kaartvervaardiging

Bewortelingsonderzoek Tongerseweg Maastricht: klik voor vergroting