Alles over bomen

Kwaliteitsbepaling bomen

Civiel- en groentechnische herinrichting keert steeds terug binnen de intensief gebruikte buitenruimte. Dit heeft altijd gevolgen voor het reeds aanwezige groen- en bomenbestand. Daarom is het zinvol vóór de start van de werkzaamheden te bepalen of bomen en groen in een projectgebied de kwaliteit bezitten, die beantwoordt aan de ambities van de eigenaar.

Verkeerslichtenkaart
Met de ‘verkeerslichtenkaart’ kunnen de diverse disciplines (van ontwerper tot groenbeheerder, en alles wat daartussen zit) in een vroeg stadium aflezen in hoeverre rekening gehouden dient te worden met het aanwezige groen. Door deze vroegtijdige onderkenning kunnen extra energie en middelen (€!) in bomen of groen besproken worden of mogelijk zelfs achterwege worden gelaten.

Rood, geel of groen
Met vooraf opgestelde kwaliteitscriteria inventariseert Alles over Groenbeheer op objectieve wijze of de beplanting en de bomen groen licht krijgen, of juist rood. Bij geel licht kunnen de bomen behouden blijven. Mits er wordt aangegeven of er bovengrondse verbeteringen worden doorgevoerd.

Planmatig boombeheer® | Kosten besparen door innovatief beheren