Alles over bomen

Planmatig boombeheer®: kosten besparen door innovatief beheren

Het proces rondom bomen kan behoorlijk ingewikkeld zijn: denk aan wettelijke bepalingen rondom de veiligheid van bomen, overlast voor derden, verminderde conditie, ruimtegebrek, tegenstrijdige belangen bij de aanwezigheid van bomen en een boomeigenaar die dit alles in goed banen moet leiden.

We verwachten van de beleidsmaker en de beheerder al deze conflicterende situaties in goede banen te leiden. Daarom hebben wij een model opgezet waarmee registratie, doordacht beleid en onderhoud gereguleerd wordt.

Kies voor kwaliteit
Het model Planmatig Boombeheer® brengt structuur aan in dit proces rondom het onderhoud van uw bomen. En u houdt zelf de regie. Op elk moment weet u in welke staat uw bomenbestand zich bevindt en wat de mogelijkheden zijn binnen de middelen die te uwer beschikking staan. Planmatig Boombeheer® geeft exact aan op welke wijze het beschikbaar budget efficiënter ingezet kan worden, waardoor structureel meer gerealiseerd kan worden met hetzelfde budget. De opzet van het model kenmerkt zich door de ‘onbeperkte houdbaarheidsdatum’.

Planmatig Boombeheer® biedt:
1. economisch het meest voordelige beheer
2. boomtechnisch de meest verantwoorde snoeiwijze
3. een veilig bomenbestand
4. minimaliseren van overlast door bomen
5. het creëren van duidelijkheid voor de burger

waarom alles over groenbeheer
Alles over bomen | Boombeheer