Alles over bomen

Ziekten en plagen

Het is belangrijk de gezondheid van de planten en bomen te beschermen en, indien mogelijk, te bevorderen; zij kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid van het openbaar groen. Dit geldt zeker als de aantasting gevolgen heeft voor de veiligheid van de openbare ruimte direct rondom de beplanting.

Zorgplicht
De wettelijke zorgplicht is hierbij van toepassing. Denk hierbij aan de eikenprocessierups (brandharen vormen een reëel gevaar voor de volksgezondheid), kastanjebloedingsziekte (in een vergevorderd stadium kunnen bomen mechanisch instabiel worden) of massaria, waarbij ‘zonder vooraankondiging’ takken uit kunnen breken.

Systematische aanpak
Bestrijden van een reeds gemanifesteerd ziektebeeld, zoals het geval bij iepziekte, is vaak niet meer mogelijk. Maatregelen zijn echter wel op zijn plaats. Om uitbreiding van ziekten te voorkomen adviseren we doorgaans een systematische aanpak. De monitoring van de voortgang en impact van de ziekte of plaag is altijd van wezenlijk belang, zodat we kunnen bepalen of we het vastgestelde beleid moeten aanpassen en om het overzicht in kosten van beheersing te kunnen vaststellen.