Artikelen door Alles over Groenbeheer

,

Drie keer nadenken voordat je bomen kapt

Voordat je monumentale bomen kapt, moet je drie keer nadenken. Alles over Groenbeheer krijgt in dergelijke situaties met enige regelmaat de vraag om als onafhankelijk adviseur op te treden. Zoals nu, bij de voorgenomen kap van beeldbepalende zilverlindes in het centrum van Made, een dorp in de gemeente Drimmelen. Voorgenomen kap leidt tot petitie Mag […]

,

Hoe kan de kwaliteit van plantmateriaal objectief gekeurd worden?

Hoe omschrijf je de kwaliteit van plantmateriaal en hoe beoordeel je die? Dat blijkt in de praktijk erg lastig. Vooral het volledig objectief omschrijven en meten, waardoor de eeuwige discussies blijven bestaan. Het vakblad Boomzorg vraagt enkele experts of er een oplossing voorhanden is, waaronder Herman Wevers. Dit artikel werd op 8 augustus 2019 gepubliceerd […]

Langlopende relatie = kort lijntje

Bij Alles over Groenbeheer werken we met projectnummers die opgebouwd zijn aan de hand van het jaartal waarin het project startte. Ontzettend leuk om te zien dat veel projectnamen beginnen met jaartallen die al lang achter ons liggen. Zo hebben we in de gemeente Bernheze in 2009 het concept ‘planmatig boombeheer’ opgestart. In de tussenliggende […]

Biodiversiteit en klimaatadaptatie praktisch verwerkt in beheerplan

Begin juli heeft Alles over Groenbeheer het beheerplan voor de gemeente Venray opgeleverd. Venray heeft duidelijke ambities. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we die ambities verwerkt in een praktisch Beheerplan Groen & Reiniging voor 2020-2025. De gemeente wenste een realistische en haalbare keuze voor vier speerpunten: klimaatadaptatie, biodiversiteit, efficiënte bestrijding van boomziekten en […]

Aanrijschade. Het belang van takvrije zones

Elke boomeigenaar zorgt voor een zekere takvrije zone boven en naast de rijbanen, rijwielpaden en voetpaden. Het gaat vaak om laaghangende takken, maar ook wel eens om scheefstaande bomen, die met hun scheve stam wel akelig dicht bij het wegprofiel komen. Juridisch gezien is dit alles samengevat onder de noemer ‘vrije doorgang voor het verkeer’. […]

Klimop in een boom. Vóór- en tegenstanders

“De boom wordt gewurgd”, zegt de ene. “Onzin, daar lijdt de boom niks van”, zegt de andere. “Ik kan mijn visuele inspectie niet optimaal uitvoeren”, werpt de eerste tegen. “Maar klimop is ecologisch gezien zeer waardevol”, zegt de volgende weer. En zo kan het nog wel even doorgaan. Waar ze het in ieder geval over […]

Bijzonder plaatje

De natuur gaat haar eigen gang en soms tref je hele bijzondere dingen. Zo was onze groentechnisch specialist Rob gisteren aan het blessen in Flevoland. Daar wordt in een bepaald bosplantsoen nooit zwerfvuil verwijderd, dus het is één grote vuilnisbelt van plastic, flessen en andere zooi. En toch trof hij – heel achteraf en onbereikbaar […]