Over schimmels en netwerken

Netwerken, bovengronds. Dat zijn mensen en diensten die met elkaar in verbinding gebracht worden, met het creëren van een win-win situatie als doel. Of het zijn alle knooppunten tezamen die transport mogelijk maken: vaarroutes, wegen, luchtroutes,…

Essentaksterfte

Over essentaksterfte is inmiddels veel gesproken en geschreven. In dit nieuwsartikel gaan we daarom niet uitgebreid in op kwesties als oorzaak (een invasieve exoot met de naam Hymenoscyphus Fraxineus), gevolg van de aantasting (verstoppen van…
verbetering bodemkwaliteit

Verbetering bodemkwaliteit:
Van groeimedium naar graaimedium

Groeiplaatseisen boom Veel groenbeheerders krijgen binnen hun beheergebied te maken met bomen die niet het gewenste eindbeeld bereiken. Of met bomen die niet aan de beoogde functie voldoen. Misschien nog wel schrijnender: de beoogde eindleeftijd…