Bijzonder plaatje

De natuur gaat haar eigen gang en soms tref je hele bijzondere dingen. Zo was onze groentechnisch specialist Rob gisteren aan het blessen in Flevoland. Daar wordt in een bepaald bosplantsoen nooit zwerfvuil verwijderd, dus het is één grote…
Bakenbomen

Bakenbomen

De populier op de foto is een zogenoemde bakenboom: een populier die langs grote rivieren de loop van de vaargeul aanwijst. Vroeger ontzettend belangrijk voor de scheepvaart, tegenwoordig heeft GPS en radar ze minder belangrijk gemaakt. Desondanks…