Essentaksterfte

Over essentaksterfte is inmiddels veel gesproken en geschreven. In dit nieuwsartikel gaan we daarom niet uitgebreid in op kwesties als oorzaak (een invasieve exoot met de naam Hymenoscyphus Fraxineus), gevolg van de aantasting (verstoppen van houtvaten met verdrogen en afsterven van bladeren) of andere inmiddels bekende zaken. Waar nog wel veel onzekerheid over bestaat voor de boombeheerder is de omgang met ‘ETS’.  Daar gaat dit bericht over.

Boomeigenaren reageerden destijds (en eigenlijk nog steeds) op verschillende manieren. Enerzijds bedachtzaam, gefundeerd, rationeel en realistisch, anderzijds was er sprake van paniek binnen bomenland. Inmiddels is de paniek enigszins afgenomen. Die afname van paniek is ten eerste tot stand gekomen doordat men inziet dat de eerstgenoemde reactie hout snijdt. Dat betekent: het beleid niet baseren op angst en/of op de druk die de wettelijke zorgplicht met zich meebrengt.

Paniekvoetbal
Ten tweede is de paniek afgenomen omdat men stelling heeft genomen door het vastleggen van beleid. Dat is op zichzelf al een rustgevende maatregel. Maar dit vastgestelde beleid houdt veelal in dat bij een vermoeden van aantasting direct wordt gekapt. Als het om een dichte beplanting met essen gaat, dan wordt zelfs massaal gekapt. ‘Paniekvoetbal’ noemen we dat.

Omgang met ETS
Terughoudendheid is geboden bij het kappen en snoeien van essen, ook als er een vermoeden bestaat van aantasting. In de praktijk blijken (vooral volwassen) essen de aantasting voor langere tijd te kunnen weerstaan. In meerdere gevallen lijkt zelfs sprake te zijn van herstel. Bovendien is lang niet iedere essensoort even gevoelig.

Monitoring
Ter ondersteuning van boomeigenaren maar ook van het doorlopende onderzoek van bijvoorbeeld de WUR adviseert Alles over Groenbeheer de focus te leggen op monitoring. Hoe ontwikkelt de aantasting zich, wordt het aantal aantastingen hoger of juist niet? Welke soorten blijken minder hinder te ondervinden en is er een link te leggen naar de groeisituatie/groeiplaatsomstandigheden? Méér kennis door analyse van de opgenomen gegevens draagt bij aan een effectievere beleidsbepaling en aan behoud van waardevol groen.

Bij onze opdrachtgevers in den lande wordt opgelucht adem gehaald. Het nemen van weloverwogen beslissingen blijkt inderdaad beter te werken dan het handelen vanuit angst en paniek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *