Per grondstofVoorgeschreven in bestek (m³/ton)Werkelijk geleverdVerschilPercentageKostenafwijking
Structuurverbeteraar23862355-31-10,1%
Teelaarde/zand18391505-334-182,7%
Beplantingsaarde52714946-325-62,1%
Bomengrond52263804-1422-279,0%
Bomenzand35131501-2012-5714,5%
Bomengranulaat2005014381,4-5668,6-2871,6%
3828528492,4Gemiddelde-26