Per grondstofVoorgeschreven in bestek (m³/ton)Werkelijk geleverdVerschilPercentagekostenafwijking
Structuurverbeteraar23862355-31-1€15,00€-465,000%
Teelaarde/zand18391505-334-18€45,00€-15.030,003%
Beplantingsaarde52714946-325-6€35,00€-11.375,002%
Bomengrond52263804-1422-27€35,00€-49.770,009%
Bomenzand35131501-2012-57€40,00€-80.480,0015%
Bomengranulaat2005014381,4-5668,6-28€70,00€-396.802,0072%
3828528492,4Gemiddelde-26€-553.922,00