Klimaateffecten van bomen in cijfers Alles over Groenbeheer
,

Klimaateffecten van bomen in cijfers: (on)mogelijk?

De meerwaarde van bomen uitdrukken in cijfers over bijvoorbeeld de CO2-vastlegging of fijnstofafvang: het lijkt zo positief. Toch is het volgens experts ook riskant, omdat deze cijfers over klimaateffecten moeilijk hard te maken zijn. 

Die mening deelt ook Ceciel van Iperen, adviseur bij Alles over Groenbeheer. Door de jaren heen zijn er door verschillende partijen rekenmodellen bedacht en ontwikkeld die de klimaateffecten van bomen in concrete cijfers omzetten. Vanuit projecten bij haar vorige werkgever CROW zag Ceciel echter dat de effecten van één boom op het klimaat nauwelijks hard te maken zijn.

Discussie

In het artikel ‘Kwantificeren klimaateffecten is niet makkelijk’ in de nieuwste editie van het vakblad De Boomkwekerij licht Ceciel daarom – net als Jelle Hiemstra van de WUR – haar visie toe. “Absoluut gezien zijn effecten als CO2-vastlegging voor een individuele boom vooraf niet hard te maken. En bij bijvoorbeeld afvang van fijnstof of NO2 levert zelfs het vaststellen van de juiste rekenmethode al discussie op. Laat staan de uitkomsten van het rekenen.” 

Context

Ceciel waarschuwt dan ook voor het vooraf toekennen van concrete afvangsten aan individuele bomen, ook al zijn het cijfers met een bandbreedte en een nuancering erbij. “Het is riskant”, onderstreept ze. “Eén van de bezwaren is dat de suggestie wordt gewekt dat er geen andere maatregelen meer genomen hoeven te worden, omdat je met te gunstige cijfers rekent.”

Bomen hebben zeker positieve effecten en zorgen op regionale, landelijke of nog veel grotere schaal wel degelijk voor minder fijnstof en meer O2- en CO2-opslag. “Maar dan heb je het over hele bossen, die leveren substantiële bijdragen. Daarnaast is het zo dat een gezonde volgroeide boom per definitie waardevol is voor een groot aantal aspecten. Zoals een klant van ons laatst zei: ze zorgen voor een ‘multiplier-effect’. Je plaatst één object en je levert een bijdrage aan de oplossing van verschillende problemen.”

Bron: De Boomkwekerij

Het gehele artikel is te lezen in vakblad De Boomkwekerij.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *