Langdurige samenwerking Alles over Groenbeheer

Langlopende relatie = kort lijntje

Bij Alles over Groenbeheer werken we met projectnummers die opgebouwd zijn aan de hand van het jaartal waarin het project startte. Ontzettend leuk om te zien dat veel projectnamen beginnen met jaartallen die al lang achter ons liggen.

Zo hebben we in de gemeente Bernheze in 2009 het concept ‘planmatig boombeheer’ opgestart. In de tussenliggende jaren is het een wijze van boombeheer gebleken die naar volle tevredenheid verloopt. Nu, tien jaar later, wordt nog steeds volgens dit succesvolle concept gewerkt. Het welslagen van dit concept is nauw verbonden met de periode waarover dit project zich uitsmeert: één jaar planmatig beheren en het jaar daarop weer een andere beheermethode inzetten is niet planmatig en zinloos. Een langdurige samenwerkingsrelatie is dus een voorwaarde.

Inmiddels loopt hier het derde bestek en is het goed om eens te overdenken wat de meerwaarde is van deze langdurige samenwerking. Vaak is het zo, dat dezelfde personen nog steeds verbonden zijn aan het project. Dat geldt zowel voor het adviesbureau als voor de beherende instantie. Zo komt collega Jan Caris al meer dan tien jaar in Bernheze. Je kunt dus wel spreken van een ‘langdurige relatie’.  En dat biedt louter voordelen voor beide partijen.

Jan is het vaste aanspreekpunt voor de gemeente. Alle communicatie verloopt via hem, wat vooral duidelijkheid oplevert voor de opdrachtgever. Door het vertrouwen dat door de jaren heen is opgebouwd, weet de beheerder dat het gewenste resultaat bereikt gaat worden. En dat Jan direct en adequaat reageert op vraagstellingen van de gemeente. Dat korte lijntje, dat is wat het meest gewaardeerd wordt.

Vakkennis, gebiedskennis, werkervaring, allemaal belangrijk voor het succes van een project, maar investeren in relaties is van een nog grotere meerwaarde.  Daarom hechten we daar veel waarde aan.

Wat kunnen we voor jou op de lange termijn betekenen? Neem contact met ons op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *