Online presentatieplannen

Actualisatie Groen- en bomenbeleidsplan

  • Locatie: Opmeer
  • Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
  • Jaar: 2016

Eenmaal in de vier jaar wordt het beleidsplan ‘Groen en bomen’ van de gemeente Opmeer herzien. In de versie 2017-2020 worden  toevoegingen en wijzigingen doorgevoerd.

Het beleidsplan komt beschikbaar in de vorm van een website.  De website maakt de burger op overzichtelijke wijze wegwijs in het beleid en het beheer van het openbaar groen in de gemeente. Daarnaast wordt een online platform tot stand gebracht waarop burgers hun reactie achter kunnen laten. Het wordt voor de burger mogelijk om direct online te reageren op het plan. De reacties worden beantwoord en indien van meerwaarde gebruikt. Medezeggenschap van de burger is de wens van de gemeente. Het moet een vaste plek krijgen binnen het groenbeheer. De website en het online platform komen in de zomer van 2017 online.

bestandsbeheer

Het beleidsplan wordt beschikbaar gesteld als webapplicatie. Reacties door burgers, zijn gefilterd per categorie online beschikbaar.

Neem contact op

Meer weten over dit project? Graag nodigen wij u uit om ons bedrijf nader te leren kennen; dat kan allereerst via deze website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site.