Groeninrichting

Súdwest-Fryslân Advies inrichting Stadslaan IJst

  • Locatie: Stadslaan IJlst
  • Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
  • Jaar: 2016

De Stadslaan is vanaf de rotonde bij het station tot aan de Galamagracht een belangrijke toegangsweg in de richting van het centrum van de stad. De ligging van de straat en de straatnaam vragen om een mooie laan met bomen.

Helaas zijn er in het verleden al bomen verwijderd. De bomen zijn geplant in smalle groenstroken en er is sprake van ondergrondse beperkingen door kabels en leidingen. Door een eerdere renovatie van het riool lopen de essen terug in conditie en sterven geleidelijk af. Mogelijk speelt de essentaksterfte hierin ook een rol. In het komende snoeiseizoen worden nog vijftien bomen gerooid omdat deze in een slechte conditie verkeren. Dit betreft de bomen tussen huisnummer 24 en 40. De bomen aan de westzijde blijven de komende jaren staan maar de verwachting is dat deze bomen in de toekomst ook moeten worden gerooid.
De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt Alles over Groenbeheer welke mogelijkheden er zijn voor een groeninrichting van de Stadslaan. De gemeente vraagt, in overleg met de bewoners, een ontwerp aan te leveren inclusief technische specificaties en een kostenraming. Alles over Groenbeheer werkt, op basis van de wensen van de bewoners en stadsbelang, de meest realistische varianten uit. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat op basis van de aangeleverde wensen een bezoek ter plaatse wordt gebracht om de (on)mogelijkheden te bekijken.

Alles over Groenbeheer werkt, op basis van de wensen van de bewoners en stadsbelang, de meest realistische varianten uit.

Neem contact op

Meer weten over dit project? Graag nodigen wij u uit om ons bedrijf nader te leren kennen; dat kan allereerst via deze website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site.