BEA

Bomen Effect Analyse van Weezelplein Westerbork

  • Locatie: Westerbork, Van Weezelplein
  • Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe
  • Jaar: 2016

In de directe omgeving van het Van Weezelplein wordt een reconstructie voorbereid. De reconstructieplannen zijn diverse malen besproken met de inwoners tot een vastgesteld ontwerp. Behoud van de bomen is daarbij steeds uitgangspunt geweest.

Er is tijdens dit proces door de gemeente Midden Drenthe onderkent dat het vastgestelde ontwerp mogelijk een groot risico vormt voor de aanwezige bomen. Om duidelijkheid te krijgen of de bomen duurzaam behouden kunnen blijven is aan Alles over Groenbeheer gevraagd om een Bomen Effect Analyse op te stellen. Vastgesteld is, of en hoe de boombeplanting duurzaam behouden is gebleven bij uitvoer van de onvermijdelijke werkzaamheden. Resultaat is een omschrijving van de conditie van de beplanting en een inschatting van de toekomstverwachting.

Doelstellingen:

  • Vastleggen van de kwaliteit en conditie van de bomen;
  • Vastleggen van de onder- en bovengrondse groeiplaatsomstandigheden en kwaliteit;
  • Aangeven van alternatieven voor de uitvoering van het werk, waarbij bomen en boomwortels zoveel mogelijk gespaard worden.

Het onderzoek is door een European Tree Technician begeleid en grotendeels uitgevoerd.

Neem contact op

Meer weten over dit project? Graag nodigen wij u uit om ons bedrijf nader te leren kennen; dat kan allereerst via deze website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactpagina van deze site.