Over schimmels en netwerken

Netwerken, bovengronds. Dat zijn mensen en diensten die met elkaar in verbinding gebracht worden, met het creëren van een win-win situatie als doel. Of het zijn alle knooppunten tezamen die transport mogelijk maken: vaarroutes, wegen, luchtroutes, rails.

Netwerken, ondergronds. Zoals een verzameling datacommunicatielijnen die onze computers met elkaar verbindt.  Met het internet als het grootste netwerk.

En steeds is het de bedoeling om er uiteindelijk beter van te worden. Bovendien kan invloed uitgeoefend worden op bovengenoemde netwerken; ze zijn fysiek aanwezig. Je ziet het met eigen ogen en je kunt je er actief mee bezig houden.

Eigenlijk veel overeenkomsten met een voor het leven minstens zo belangrijk netwerk in de bodem, het netwerk van de mycorrhizaschimmels. Ook daar is sprake van onderling verbinden, van communicatie, van uitwisseling tussen deelnemers/belanghebbenden met als doel om er samen beter van te worden. En toch wordt dít netwerk zwaar onderschat. Jammer maar logisch, als het je métier niet is. Maar zelfs in de groenwereld krijgt dit netwerk niet de aandacht die het verdient. Het is een uiterst fascinerend geheel, zoals duidelijk werd tijdens een door twee collega’s gevolgde cursus omtrent deze materie.

Ectomycorrhizaschimmel op wortels van zomereik.
Foto: Biomygreen

Als het bijvoorbeeld over biodiversiteit gaat, dan verschijnen visualisaties van bloemen, bijen, vogels: mooie plaatjes van een levende en productieve, uitgebalanceerde natuur. Maar ooit gerealiseerd dat de biodiversiteit ondergronds vele malen groter is? En vooral: dat ondergronds sturend is voor bovengronds? Ooit bewust bij stil gestaan? Of telt alleen wat je daadwerkelijk kunt zien?

Het bodemleven als sleutelfactor voor bomen en planten. Ofwel, om specifiek te zijn en wat Alles over Groenbeheer steeds predikt: méér aandacht voor ondergrondse groeiplaatsomstandigheden.

José Graziano da Silva, directeur-generaal van FAO, verwoordde het als volgt: ‘The multiple roles of soils often go unnoticed. Soils don’t have a voice, and few people speak out for them’ .

Schaar je bij deze ‘few people’ en neem het bodemleven mee bij de aanplant en onderhoud van planten en bomen…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *