bomen vervangen buitengebied

Van Planmatig Boombeheer naar ‘Planmatig Vervangbeheer’

Planmatig boombeheer, het door Alles over Groenbeheer geïntroduceerde model, zorgt ervoor dat het dagelijks regulier beheer van bomen in goede banen wordt geleid. Maar wat te doen als de bomen hun eindstadium bereikt hebben?

In een gemeente in het rivierengebied zorgt onze collega Clemi van Deurzen al jarenlang voor ondersteuning van de groenbeheerder. Veel bomen in het buitengebied zijn enkele decennia geleden geplant. Zij hebben ten volle hun functie vervuld. 

Maar de laatste jaren nemen de situaties met verhoogd risico voor de weggebruikers toe: de eigenaar kan de veiligheid nauwelijks nog garanderen. Stormen, aantastingen, wegverbredingen en leeftijd geven in steeds meer overlast en en zorgen voor een verhoogde beheerintensiteit. Kortom: de bomen zijn aan het eind van hun Latijn. 

Tijd voor vervanging

Dan moet je ingrijpen en niet krampachtig behouden wat nu over is van de boombeplanting. Tijd voor vervanging. Tijd om de term Planmatig Boombeheer aan te passen naar iets nieuws. ‘Planmatig Vervangbeheer’ zou wel een goede werktitel zijn. In de afgelopen vier jaar zijn inmiddels drie (!) vervangingsplannen uitgevoerd. En daarbij gaat het niet om inboet, maar om vervanging van hele rijen. Dat afkomend hout nog steeds gretig aftrek vindt, is mooi meegenomen. 

Groot draagvlak

Door in alle openheid en eerlijkheid te communiceren met belanghebbenden, burgers, boeren en belangengroeperingen is van weerstand nauwelijks sprake. Dat de groenbeheerder de omstandigheden voor zowel de gebruiker als de bomen verbetert en vervolgens direct bomen terug plant, vergroot natuurlijk het gecreëerde draagvlak. Herplant gebeurt vooral door gebruikmaking van verschillende soorten en cultivars die hun waarde al bewezen hebben. 

Enorm waardevol

Het is enorm waardevol dat Alles over Groenbeheer vanaf de beginfase nauw betrokken is bij de projecten. Voor de opdrachtgever van belang om te weten dat het project in goede handen is: regelmatig weergeven van de stand van zaken volstaat. Voor onze medewerker belangrijk dat de ruimte en het vertrouwen er is om het werk tot een goed einde te brengen. En voor de burger goed om te weten dat de openbare weg voortaan zonder gevaar toegankelijk is en met een duidelijke visie voor de toekomst is ingericht.

Succes verzekerd

Realiseer je dus als boombeheerder dat alléén beheren niet volstaat. Op een zeker moment is vervanging noodzakelijk, daar ontkom je niet aan. Succes verzekerd als dit op dezelfde methodische en weldoordachte wijze gebeurt als het planmatig boombeheer-model van Alles over Groenbeheer!

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van Alles over Groenbeheer omtrent Planmatig Boombeheer en het vervangen van bomen?

Neem contact met ons op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *