Alles over Groenbeheer Nederweert Groenbeleid
, ,

Visie, beleid en een werkplan in één

Het werd een bijzonder project: het nieuwe Groenbeleidsplan van de gemeente Nederweert. Niet alleen vanwege de inhoud. Maar vooral vanwege het proces, zo vinden beleidsambtenaar Bram Rulkens en groentechnisch specialisten Ceciel van Iperen en Gabriël Wevers van Alles Over Groenbeheer. Het zal andere gemeenten inspireren. Daarom in de vorm van een interview met de verantwoordelijk beleidsambtenaar, Bram Rulkens aandacht voor dit plan.

Rulkens schakelde voor het nieuwe plan Alles Over Groenbeheer in. In dit project zijn stappen gezet die direct aansluiten bij assetmanagement. In het hele proces speelde burgerparticipatie een grote rol. Er werd met betrokkenen gesproken, er vonden werksessies plaats en er werd online gepeild.

Groen is niet alleen maar groen

Rulkens: “Groen is veel meer dan een paar bomen en struiken. Het is gezondheid. Groen is meer beweging, meer insecten. Groen moet je beleven, dan zie je ook veel meer. En wat de gemeente Nederweert betreft is groen ook niet steriel, maar juist toegankelijk en voor meerdere doelen te gebruiken. Ons nieuwe groenbeleidsplan zit tussen beleid en beheerplannen in. Het is meer een document in de geest van de omgevingsvisie. Gemaakt samen met inwoners en belanghebbenden. Het plan beschrijft niet wat ‘moet’. Wel bevat het richtinggevende uitspraken over wat we samen belangrijk vinden. Ieder hoofdstuk is steeds praktisch schreven. Iedereen begrijpt het ook als hij het gelezen heeft. Dat maakt het sterk. Eigenlijk hangt het nieuwe groenbeleidsplan tussen alle ‘plannensoorten’ in. Het is zowel een visie, beleid en een werkplan. Groen wordt in de gemeente Nederweert ingezet als verbindend element.”

Nederweert Alles over Groenbeheer Beleidsplan

Praktisch in gebruik

Het was de uitdaging om iets te maken wat gebruikt gaat worden. Een plan dat tastbaar en toegankelijk is en waar je een gevoel bij krijgt. Het beschrijft hoe je als inwoner in Nederweert van groen gebruik kunt maken. Dat je er in kunt bewegen, dat we water in het groen kunnen opvangen. Je word je bewust van al die verschillende functies. Rulkens: “Daarom was het ook voor andere vakdisciplines zo interessant om er actief in mee te denken. Monofunctioneel groen moet je altijd voorkomen.”

Wat was de rol van Alles Over Groenbeheer?

Alles Over Groenbeheer is vanaf het begin bij dit proces betrokken. Ze hebben het hele proces opgezet en uitgevoerd. “Het groenbeleidsplan is daarmee ook een beetje ons kindje”, aldus Ceciel van Iperen. Het project is goed gedocumenteerd. “Deze werkwijze ga je straks ook in andere beleidsstukken bij ons terugvinden”, vult Rulkens aan. Als we straks de omgevingsvisie klaar hebben, dan lees je door al die plannen heen dat er sprake is van samenhang. Dat alles met dezelfde gedachte tot stand is gekomen. Dat vind ik mooi.”

Het groenbeleidsplan heeft veel enthousiasme losgemaakt. Onder de inwoners, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Rulkens: “We wilden iets anders dan wat overal gedaan wordt. Dat is ons gelukt. De raad is het unaniem met ons eens, en is positief. Op 23 juni is het plan vastgesteld.”

Belangstelling voor het plan en het proces?

Ceciel van Iperen vertelt u graag meer 06 12921290. Ook komt er een speciale site over het plan, die bereikbaar zal zijn via www.nederweert.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *